Om BadeConsult

Etter mer enn 20 år i bransjen tilbyr BadeConsult rådgiving til planleggere av nye eller rehabilitering av bade- og svømmeanlegg, drift av bad og oppfølging av krav til uavhengig inspeksjon av vannrutsjebaner.

Statens Jernbanetilsyn ivaretar det formelle når det gjelder godkjenning av alle vannrutsjebaner i Norge i henhold til Tivoliloven. Det er krav om årlig inspeksjon/kontroll av alle vannrutsjebaner med over to meter fallhøyde. For nyetableringer kreves uavhengig tredjepartskontroll av vannrutsjebaner.

BadeConsult tar på seg slike oppdrag. Ta kontakt for avtale.

Planlegging er mer enn halve jobben for å lykkes!

Etter 20 år som daglig leder på Østfoldbadet i Askim og sentrale verv og posisjoner i bade-bransjen i Norge siden 2001, kjenner vi bransjen. David Koht-Norbye har vært leder i badfaglig forum (forløper til Bad, Park og idrett) og etablerte Badelandene.no i 2004, hvor han vært aktiv i alle år.

Den tidligere journalisten og redaktøren er forfatter av kurset «Drift/internkontroll med HMS og FDV» i kursstige bad, og har senere vært fast foreleser på kursene, samt forfatter av temaet HMS i «Idrettsanlegg – drift og vedlikehold», utgitt av Byggenæringens forlag i 2013.

Koht-Norbye har vært med i arbeidsgruppen for evaluering og fornying av badeforskriften. I Norsk Standards speilgruppe for bade- og svømmeanlegg har han bl.a. bidratt i oversettelsen av NS-EN 15288-2 Sikkerhetskrav til drift av offentlige bade- og svømmeanlegg.

Erfaring fra rådgiving for bl.a. prosjekteringen av Aquarama, Røykenbadet og Tromsøbadet, og ikke minst byggeledelse for utvidelsene av Østfoldbadet i tre etapper, gjør at vi vet hvor skoen trykker og utfordringene venter.

BadeConsult tilbyr rådgiving innenfor det meste når det gjelder bade- og svømmeanlegg; alt fra planlegging og utvikling prosjekter fra ide til ferdig bygg, og ikke minst erfaring for god drift. Som erfaren pressemann og senere markedsfører av Østfoldbadet, har vi mange ideer som hvordan prosjekter skal selges inn og kunder lokkes til badeanlegget.